“Chucky” – un proiect de Ahmad Kavousian

ahmad kavousian

PROIECTUL “CHUCKY”

Aceast proiect este o scurtă poveste a vieții  paralele, dusă de Ahmad, cu un prieten fără adăpost, pe care l-a întâlnit în Canada.

Vernisajul expoziției va avea loc vineri, 30 septembrie, începând cu ora 18, la Education Point.

Philip Chuck cunoscut sub numele de “Chucky” un rezident al străzilor din Vancouver BC. S-a născut undeva în Jamaica. După cum crede el, părinții săi au fost uciși de traficanții de droguri din Jamaica. În anii adolescenței s-a mutat în Ontario, Canada, cu sora lui.

Mai târziu, el a devenit șofer de camion și a lucrat pentru o companie. Într-una din călătoriile sale în British Columbia, s-a decis să trăiască liber pe străzile din Vancouver, astfel că a abandonat munca pe camion și a început noua sa experiență de viață.

Ceea ce este evident efaptul că suferă de schizofrenie severă și, probabil, povestile sale de viață sunt un amestec de adevăr și imaginație, el fiind de asemenea convins de faptul că el este nepotul lui Elizabeth Taylor și, uneori, susține că vede creaturi ciudate în jurul lui.

Dar este o persoană amuzantă, sensibilă, prietenoasă, generoasă și foarte de încredere.

„Trebuie să mărturisesc că în timpul celor 15 de ani de viață în Vancouver, el a fost prietenul care m-a vizitat de mult mai multe ori decât orice alți prieteni, fără nici o cerere anume.

Spunea tuturor că eu sunt ca un tată pentru el, si din când în când apărea la usa mea cu câte un cadou pe care îl furase din vreun magazin sau primit în schimbul sticlelor pe care le colecta din coșurile de gunoi.

A fost atât de fericit și mândru când l-am lăsat să folosească adresa mea poștală pentru a primi scrisori guvernamentale sau avize de returnare fiscală, și cu umorul său special le spunea tuturor că el este un vagabond cu o adresă poștală.

Și dacă trebuia să apară în instanță din cauza micilor sale infracțiuni, cum ar fi furtul din magazine sau vânzare pe trotuar, fără permisiune, el îmi cerea să-l însoțesc în instanța de judecată, nu pentru ar cere un ajutor de la mine, deoarece nu avea nimic de pierdut, dar pentru a arăta tuturor din sala de judecată că el, un om fără adăpost, are și el un prieten.

El trăiește încă acolo, și din când în când mai aflăm vești unul despre celălalt printr-o cunoștință comună de acolo. ”

Despre Ahmad Kavousian:

fotografie documentara

Fotografiile lui Ahmad Kavousian au fost publicate în Iran, în anii 1970, sub auspiciile Ministerului Culturii, când a activat în calitate de fotograf al sălii de concerte Roudaki din Teheran. În aceeași perioadă, au fost publicate în media si fotografiile sale care au prezentat din evenimentele care au dus la revoluția iraniană din 1979, precum și imagini din timpul acestei revoluții.

Mai târziu, sub influența lui Henri Cartier Bresson, a continuat ca fotograf de stradă și a documentat viața de zi cu zi a oamenilor obișnuiți, care a culminat cu un proiect despre oamenii străzii din Vancouver, numit “Deasupra noastră doar cerul”.

Fotografiile sale au fost publicate recent în New York Press, Max, Street Corner, Cais and Megaphone. Lucrările sale  au fost expuse si la Exposure Gallery, Gallery Gachet, Interurban Gallery în Vancouver, precum si în Chapito, Fabrica da Prato și în mai multe centre culturale din Portugalia. A documentat de asemenea și activitatea The Vancouver Metropolitan Orchestra.

In luna mai 2009, Ahmad Kavousian a fost desemnat câștigătorul premiului de fotografie International Network of Street Papers (INSP) în cadrul conferinței din Bergen, Norvegia, pentru “Cea mai bună fotografie – Evocarea perspectivelor profunde cu privire la sărăcie și nedreptate” pentru fotografia sa “Functionality”.

ENGLISH VERSION

“ CHUCKY “ PROJECT

 This is a short story of my parallel life with a homeless friend I once had in Canada.

The opening of the exhibition will take place on the 30th of September/6 PM, at Education Point.

 Philip Chuck known as “Chucky” a resident of streets of Vancouver BC. was born somewhere in Jamaica.As he believes, his parents had been killed by drug dealers back in Jamaica then he moved to Ontario Canada with his sister when he was a teenager.

Later on he became a truck driver working for a company and in one of his trips to British Columbia he made his mind up to live freely in streets of Vancouver, then he abandoned the truck and start his new life experience.

What is obvious, he is suffering from a severe Schizophrenia and probably his life stories are a mixture of truth and schizophrenic imaginations, he seriously believes that he is a grandchild of Elizabeth Taylor and sometimes he claims that he is seeing strange creatures around him.

But he is a funny, sensitive, friendly, generous and highly trustful person.

I need to confess during my 15 years of living in Vancouver he was the friend who visited me much more than any other friends without any special demand.

He was telling everybody that I am like father to him and once a while he was showing up to my doorway with a present who shoplifted from some neighborhood grocery or exchanged with empty bottles he was collecting from garbage bins.

He was so happy and proud when I let him use my postal address as he’s to receive governmental letters and tax return notices, and with his special hummer was telling everyone that he is a homeless with a mailing address.

 And if he needed to show up in court because of his little crimes like shoplifting or selling junks in the sidewalks without permission he was asking me to accompany him in the court not because he demand a help from me as he had nothing to lose but to showing off a clean none homeless friend of him to everyone in the court. 

He is still living there and once a while we ask about each other through a common friend who I am in contact with.

Artist Statement

Ahmad Kavousian’s photographs have been published in Iran during the 1970’s, under the auspices of the Ministry of Culture, in his role as Stage Photographer for the Roudaki Concert Hall in Tehran. His photographs were also published in Iranian national news media, during this same time, covering events leading up to and including the Iranian Revolution of 1979.

Later on, under influence of Henri Cartier Bresson continued his work as Street photographer portraying daily life of ordinary and voiceless people with a poetic language ending to a continues project about Vancouver’s street people named “Above Us Only Sky

Recently his photography has been published in the New York Press, Max, Street Corner, Cais and Megaphone. His recent work has been exhibited at the Exposure Gallery, Gallery Gachet, Interurban Gallery in Vancouver also Chapito, Fabrica da prato and many cultural centers around Portugal, . He was also covering the photography documentation of The Vancouver Metropolitan Orchestra.

On May 2009, Ahmad Kavousian was the proud winner of photography award in International Network of Street Papers (INSP) conference in Bergen, Norway. for ‘Best Photograph – Evoking deeper perspectives on poverty and injustice’ for his photo, ‘Functionality‘.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *