Armeni în România, un proiect documentar și o expoziție de Andreea Tănase

expozitie de fotografie

Asociatia Exposure și ANAV (Asociația Națională pentru Arte Vizuale Contemporane) au bucuria de a vă prezenta în cadrul celei de-a III-a ediții a Bucharest Photo Week proiectul documentar „Armeni în România”(”Armenians in Romania”), realizat de Andreea Tănase, sub forma unei expoziții.

Expoziția va fi vernisată pe data de 26 septembrie, ora 19, la Gallery Cafe.

Proiectul Armenians in Romania reprezintă o mărturie a comunității armene din România, așa cum o vedem astăzi. Este o incursiune în tradiția armeană, în istorie și în poveștile oamenilor. Urmărind tema cunoașterii comunității armene din România, prezentă astăzi în număr mic (aproximativ 6 000 de oameni), acest documentar umple spațiul diversității culturale românești prin prezentarea acestei comunități, de multe ori omisă din indexul cultural sau prea puțin cunoscută de către public.

Andreea a început să documenteze comunitatea armeană din România fiind impresionată de poveștile pe care le citise despre Genocidul Armean. A dorit să vorbescă oamenilor despre lucrurile nevorbite și să le spună poveștile oamenilor de lângă noi, cei pe care îi privim și pe lângă care trecem zilnic. De asemenea, a fost interesată să descopere istoria și trecutul armenilor. După câteva luni de documentare, a înțeles că activitățile comunității armene din România gravitează în jurul bisericii și a decis să îi cunoască pe armeni în timpul momentelor de celebrare.

În timpul călătoriei realizate prin țară, a întâlnit descendenți ai vechilor familii armenești care au venit în țara noastră în primele valuri de emigrare. Forțați de regimul comunist să își ascundă identitatea, aceștia nu mai cunosc astăzi limba sau tradițiile, însă sunt însetați să-și redescopere rădăcinile. De asemenea, a întâlnit și armeni care au luptat pentru păstrarea identității, citind și scriind zilnic în limba armeană, pentru a nu o uita. A întâlnit armeni care au părăsit România la un moment dat, dar care revin în fiecare an pentru a se reuni cu comunitatea și pentru a lua parte la evenimentele care se desfășoară în cadrul acesteia. A întâlnit armeni care s-au mutat recent în România și care sunt fericiți să trăiască aici și sunt recunoscători pentru ospitalitatea românească. A întâlnit armeni care visează la România și români care visează la Armenia.

Pentru a realiza acest proiect documentar, Andreea Tănase a călătorit în 16 orașe din România, în Republica Moldova, Bulgaria și Armenia. Faza de documentare a durat trei ani, din 2007 până în 2010, timp în care a strâns materialul necesar ce consistă în mii de fotografii și zeci de ore de interviuri.

Albumul de fotografie Armenians in Romania. The stories of the people close to us poate fi comandat aici: www.armeniansinromania.com

Album de fotografie
Armenians in Romania. The Stories of the People Close to Us
Autor: Andreea Tănase
Format: Hardcover
Număr pagini: 392
Ediție: Engleză
Dimensiuni: 315 x 236 mm, 12.40 x 9.29 in
Data publicării: București, 2015
ISBN 978-973-0-18328-3

Despre fotograf:

Andreea Tănase este fotojurnalist independent și documentarist cu o experiență de peste 10 ani în fotografia de presă. A abordat subiecte diverse, de la știri la reportaje sociale și fotodocumentare și s-a apropiat de contextul social și cultural din România. A lucrat la ziare de top din România și a colaborat cu reviste și agenții de fotografie de renume, atât din România cât și din străinătate. Fotografiile și articolele sale au apărut în publicații precum National Geographic Romania, Geo Romania, Foreign Policy Romania, British Photo Agency, Intact Images, Mediafax, Ostphoto, Amnesty International Journal, Ararat Magazine, Die Welt, Die Tageszeitung or Die Presse.
Andreea Tănase s-a născut în anul 1976, a absolvit Facultatea de Comunicare și Relații Publice a Universității Ecologice din București, a urmat New York Institute of Photography, USA, a finalizat cursurile de fotojurnalism organizate de Centrul pentru Jurnalism Independent din București și a absolvit un Master în Managementul Informației în Combaterea Terorismului la Academia Națională de Informații “Mihai Viteazul” din București.

_______________

ENGLISH VERSION:

We invite you to the ”Armenians in Romania” photo exhibition, at Gallery Cafe, on September 26th, at 7 PM.

Armenians in Romania – A Documentary Project by Andreea Tănase

The documentary project Armenians in Romania is a testimony of the Armenian community in Romania, as seen today. It is a foray into the Armenian tradition, history and their personal stories. Following the theme of getting to know the Armenian community in Romania, present only in small numbers today (approximately 6 000 people), this documentary fills the Romanian cultural diversity space by presenting a community often omitted by the cultural index or too little known to the public.
I began documenting the Armenian community in Romania because I was impressed with the Armenian Genocide stories I had read about. I desired to talk to people of unspoken things and to tell the stories of the people next to us, the ones we look at and pass by every day. I also needed to know our past and history. A few months into my documentation, it became clear to me that the activities of the Armenian community in Romania revolve around the church, so I decided to get to know the Armenians during their moments of celebration.
During my journey through Romania I met descendants of the old Armenian families who came to our country with the first waves of immigration. Forced by the communist regime to hide their identity, they no longer know their language or traditions but are now eager to rediscover their roots. I met Armenians who have struggled to preserve their identity by reading and writing daily in the Armenian language, so they won’t forget it. I met Armenians who had left Romania at a certain time of their lives and who return every year to reunite with the community and to take part in the main celebrations. I met Armenians who have recently moved to Romania, are happy to live here and have expressed gratitude for the Romanian hospitality. I met Armenians who dream of Romania and Romanians who dream of Armenia.
To complete this photo project, I traveled to 16 cities in Romania, the Republic of Moldova, Bulgaria and Armenia. The documentation phase lasted three years, from 2007 to 2010, during which I gathered the necessary material consisting of thousands of photos and dozens of hours of interviews.

The photo book Armenians in Romania. The stories of the people close to us can be ordered here: www.armeniansinromania.com

Photo book
Armenians in Romania. The Stories of the People Close to Us
By Andreea Tănase
Format: Hardcover
Pages: 392
Edition: English
Dimensions: 315 x 236 mm, 12.40 x 9.29 in
Publication date: Bucharest 2015
ISBN 978-973-0-18328-3

Biography

Andreea Tănase is an independent photojournalist and documentarian with more than 10 years experience in press photography. In her career she has addressed various topics, from news to social reports and photo documentaries and explored the Romanian life and culture. She worked for top newspapers in Romania, and collaborated with major magazines and photo agencies in Romania as well as abroad. Her photos and articles appeared in publications such as National Geographic Romania, Geo Romania, Foreign Policy Romania, British Photo Agency, Intact Images, Mediafax, Ostphoto, Amnesty International Journal, Ararat Magazine, Die Welt, Die Tageszeitung or Die Presse.
Andreea Tănase was born in 1976, has a Communication and Public Relations degree from the Ecological University of Bucharest, graduated from the New York Institute of Photography, USA, has completed photojournalism courses organized by the Centre for Independent Journalism in Bucharest and completed a Masters degree in Information Management in Combating Terrorism at the Intelligence Academy “Mihai Viteazul” in Bucharest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *